27-05-2020

CEO Ulrik Falkner Thagesen gør status på et 2019, hvor e-Boks nåede en række strategiske milepæle – ikke mindst søsætningen af en ny, modulært opbygget hybrid cloud-platform, som nu skal udbredes internationalt.

"Vi har nået rigtig meget!" Med de ord indleder Ulrik Falkner Thagesen sit tilbageblik på et år, hvor der har været fuldt tryk på kedlerne i e-Boks. Mainfraime-teknologien er på vej ud, og en ny tech stack er på vej ind. Samtidig udvikler forretningen sig hastigt med nye markeder, kunder og produkter. Den største milepæl i det seneste år er uden tvivl færdiggørelsen af en helt ny hybrid cloud-baseret platform, som er bygget fra bunden og lige nu er ved at blive gjort helt feature complete. Den nye, modulære løsning er hele fundamentet for fremtidens e-Boks, hvor løsninger i forskellig målestok lynhurtigt kan sættes op i nye markeder. "Nu har vi fået en tech stack, der kan flytte sig med os rundt i verden, og vi har implementeret den første løsning i Irland. Vi leverer en platform as a service, der er så god, at de færreste stater eller øvrige kunder vil have et behov for at lave deres egen platform. Det er en kæmpe bedrift", understreger Ulrik Falkner Thagesen.

Vi har kigget på muligheden for, at nogle services i Plus, som ikke er en del af kerneproduktet, på sigt kan tilvælges mod betaling. Det kan være ydelser, som skaber en særlig værdi for brugerne.
Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks

e-Boks app fra beta til live

I 2019 er e-Boks appen med de nye Plus-services desuden gået fra beta til færdigt produkt. Stort set alle danskere har fået den installeret uden problemer, og de møder nu et opdateret design med ekstra services fra både e-Boks og tredjepartsleverandører. Nu fortsætter arbejdet med at modne den nye e-Boks app og få endnu flere services på.

"Vi har mange idéer og samarbejdsmuligheder, men nu handler det om at gøre det let og skalerbart at bygge og implementere services – også for vores samarbejdspartnere. Vi er i gang med udviklingen af et sandbox-miljø, hvor vi stiller et udviklingsmiljø til rådighed for tredjeparter, som vil teste deres service af på e-Boks-platformen", forklarer Thagesen, der samtidig åbner muligheden for, at der i fremtiden kan komme nye og yderligere værdiskabende services ind i appen – også nogle, som brugerne vil få mulighed for at købe. "Vi har kigget på muligheden for, at nogle services i Plus, som ikke er en del af kerneproduktet, på sigt kan tilvælges mod betaling. Det kan være ydelser, som skaber en særlig værdi for brugerne. Foreløbig har vi testet betalingsvilligheden af gennem undersøgelser, og det ser fornuftigt ud".

 

Nye tider for offentlig Digital Post - til fælles fordel

År 2019 i e-Boks var naturligt nok også præget af udbuddet om næste generation af offentlig Digital Post i Danmark. Et udbud, som efter en lang proces endte med, at Digitaliseringsstyrelsen valgte en anden samarbejdspartner end e-Boks. Og selvom det ikke rykker tæppet væk under forretningen, ærgrer det Ulrik Falkner Thagesen, at den hidtil velfungerende løsning med én digital postkasse til alle formål bliver udfordret:

"Helt fra starten i 2001 blev e-Boks opfundet med det sigte at skabe én fælles digital postkasse. Vi har været dygtige til at tage en masse rudekuverter fra både offentlige og private afsendere og samle dem ét sted, og det har været en del af vores fælles succes med det offentlige Danmark, at det projekt er lykkedes. Derfor gør det også en lille smule ondt for os, at det er på vej væk", pointerer han og fortsætter:"Staten ønskede at hjemtage infrastrukturen og udvikle en helt ny løsning til Digital Post i stedet for at købe et færdigt standardprodukt, som løbende opdateres. Og det skabte en ny situation, hvor vi ikke blev valgt. Vi er dog nu i en konstruktiv dialog med styrelsen omkring en visningsklient, og vi vil arbejde hårdt og loyalt på at få en løsning til at falde på plads, så danskerne fortsat kan få vist offentlig digital post i e-Boks. Det kræver naturligvis, at der fortsat kan skabes en god brugeroplevelse, og at såvel det offentlige, som vi, arbejder mere med det funktionelle, juridiske og tekniske. Samtidigt skal økonomien på den ene eller anden måde tænkes ind, da det er en meget stor opgave at vise digital post til hele Danmark – noget som vil koste os mange penge, og som vi naturligvis ikke kan gøre helt gratis".

Thagesen fremhæver, at e-Boks havde direkte kontrakt med næsten samtlige myndigheder, før den første fælles kontrakt med staten blev indgået tilbage i 2009. Og e-Boks vil fortsætte med at have gode dialoger med kommuner og andre myndigheder, uanset om aftalen om en visningsklient kommer i mål. Dertil kommer de private afsendere, som stadig står for 75 procent af posten i e-Boks.

 

En dansk tradition for databeskyttelse

Uden for Danmarks grænser tiltrækker e-Boks’ løsning fortsat stor interesse, og e-Boks er godt i gang med at eksekvere på visionen om en øget internationalisering. Danmark har historisk set gået foran på beskyttelse af borgenes data, også før EU’s GDPR-direktiv kom i spil, og databeskyttelsen er et aktiv, som e-Boks i de senere år for alvor har gjort til en eksportvare. "Hele vores fundament er at beskytte brugernes data, og det er vores fortsatte fokus. I forhold til persondatabeskyttelse er vi mere modne i Danmark end de fleste andre markeder, og nu fokuserer vi på, hvordan vores viden kan implementeres i andre markeder. Det helt store skridt i de kommende år bliver at få e-Boks mere ud i verden".

Mange lande har tænkt nationalt i de første generationer af digital post, og det gælder også Danmark. Men nu bør man, ifølge Thagesen, kigge mere ud i verden og bygge på de nye internationale standarder. Det kommer til at kræve en revideret måde at tænke digitalisering på. "I Danmark tror vi ofte stadig, at vi skal trække læsset selv. Men lige pludselig er der kommet nogle fælles EU-standarder, så nu skal vi ikke nødvendigvis gå forrest og opfinde alting fra bunden. I stedet skal vi være de bedste til at implementere internationale standarder, for de giver stabilitet og nye muligheder for samarbejde. De små europæiske lande rykker hurtigt, og selv stater uden for Europa kigger på EU-normerne. Så de danske myndigheder skal passe på ikke at komme bagud, blot fordi man ønsker at gøre tingene på sin egen måde", advarer han. e-Boks’ kernedagsorden omkring beskyttelse af data er blevet en vigtig del af organisationens arbejde med FN’s verdensmål. De såkaldte SDG’er har e-Boks haft fokus på i længere tid, og det vækker også genklang ude i verden, at e-Boks kan byde ind med viden på et kritisk emne, som ligger tæt på kundernes kerneforretning.

Corona-krisen har vist os, at behovet for rettidig og pålidelig information stiger kraftigt i såvel den private som i den offentlige sektor, når der er en krisesituation.
Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks

En digital sammenhængskraft

I takt med at COVID-19-pandemien i foråret 2020 har spredt sig over hele verden, er det blevet mere tydeligt end nogensinde, at digitaliseringen vil spille en væsentlig rolle for sammenhængskraften i mange lande fremover. Mens fysiske møder og fysisk omdeling af post er blevet begrænset, er den digitale kommunikation eksploderet, og den digitale infrastruktur har vist sig at være afgørende, når det handler om at binde et land sammen på tværs af offentlige og private aktører.

"Corona-krisen har vist os, at behovet for rettidig og pålidelig information stiger kraftigt i såvel den private som i den offentlige sektor, når der er en krisesituation. De lande, der har en digital post-infrastruktur på plads, er langt bedre stillet end andre, når det gælder om at kunne kommunikere til borgerne og dermed sikre en fælles forståelse og sammenhængskraft", fremhæver Ulrik Falkner Thagesen. Han fortsætter: "Når verden forhåbentlig snart kommer på den anden side af COVID-19, tror jeg, vi vil stå med en stærk bevidsthed om, at digitaliseringen faktisk spiller en afgørende demokratisk rolle i vores samfund. e-Boks har en vigtig funktion som sammenbinding mellem borgere, virksomheder og myndigheder, og vores skandinaviske model baseret på menneskerettigheder, datasikkerhed og høj forretningsmoral giver os en ret unik position, som er et godt udgangspunkt for at udbrede det, vi kan, til lande over hele verden".

 

Denne artikel stammer fra e-Boks' årsmagasin 2019. Har du lyst til at læse hele magasinet - så udfyld formularen på denne side.