20-07-2017

De fleste genkender situationen. Der lander et indbetalingskort i e-Boks, og betalingsfristen ligger nogle uger forude. Du glemmer derefter alt om regningen. Og du kommer først i tanke om den, når fristen er overskredet. Med e-Boks Betaling vil flere regninger blive betalt til tiden. Dermed skal afsendere bruge færre ressourcer på at udsende rykkere for ubetalte fakturaer.

”En af udfordringerne ved at modtage regninger digitalt er, at vi har større tendens til at glemme dem, hvis vi ikke får betalt med det samme. Indbetalingskortet ligger ikke længere fremme på køkkenbordet, indtil vi betaler det. Så brugeren skal enten printe regningen eller skrive betalingsoplysningerne ned for senere at betale via netbank. Og så smutter det indimellem,” fortæller Jan Sindal, Business Development Manager hos e-Boks.

Udfordringerne med glemte regninger ses hos flere af de store afsendere, som oplever, at mellem 25 og 35% af betalingerne kommer for sent. Det bliver et irritationsmoment for både de virksomheder, som skal bruge ressourcer på at rykke for betalinger, og de brugere, der modtager rykkerne.

betal-e-boks.jpg

 

Se, betal og tilmeld
Løsningen er en ny service ved navn e-Boks Betaling, som giver nem adgang til både at se, betale og tilmelde regninger til Betalingsservice eller automatisk kortbetaling direkte i e-Boks.

“e-Boks Betaling indfører et nemt betalingsflow, hvor slutbrugerne via pc eller e-Boks-app’en kan betale deres regninger samme sted, som de modtager og arkiverer dem. Det er afsenderen af regningen, der beslutter, hvilke betalingsmuligheder, der stilles til rådighed for brugeren, og det er vores mål, at vi over tid tilbyder alle relevante betalingsformer, der efterspørges af afsendere og brugere,” forklarer Jan Sindal.

Påmindelser undervejs
Den nye betalingsløsning indeholder desuden forskellige notifikationer, som via sms eller e-mail minder brugeren om betalingen, hvis de ikke vælger at betale regningen med det samme. Allerede ved modtagelsen får du en venlig påmindelse om, at der er tale om en regning med en bestemt tidsfrist på. Derudover følges der senere op med to yderligere notifikationer, hvor den sidste kommer dagen før seneste betalingsdato.

”Vi ved fra andre sektorer, f.eks. sundhedsvæsenets indkaldelser til operationer, at påmindelser via sms og e-mail har stor effekt. De fleste vil jo gerne overholde deres frister – det kan bare smutte i en travl hverdag, hvis vi ikke bliver mindet om det. Fremover vil vi se, at flere regninger bliver betalt rettidigt – til gavn for alle parter,” slutter Jan Sindal.

Om e-Boks Betaling

  • Giver adgang til betaling med debit- og kreditkort samt automatisk kortbetaling via DIBS
  • Mulighed for betaling af regninger samt tilmelding af regninger til automatisk betaling via Betalingsservice
  • Notifikationsservice minder brugeren om betalinger, der ikke er håndteret
  • Afsender skal indgå en indløsningsaftale samt aftale med en Payment Service Provider via e-Boks
  • Afsender indsender regning + XML-fil, der indeholder de nødvendige oplysninger om betaling og evt. tilmelding til Betalingsservice eller automatisk kortbetaling
  • Der afregnes sædvanlig dokumentpris samt et tillæg pr. faktura