21-01-2020

Manglende betaling er blevet et velkendt problem hos virksomhederne, efter at flere og flere regninger er rykket over i digitale kanaler. Girokortene ligger ikke længere fremme på køkkenbordet og minder brugeren om, at betalingsfristen nærmer sig. Og de mange forglemmelser får ganske store konsekvenser hos både afsendere og modtagere.

 

”Virkeligheden hos afsenderne er, at 1/3 af deres kunderne ikke betaler til tiden. En stor del af dem er kunder, som egentlig kan og vil betale, men som simpelthen bare glemmer betalingen og derfor uforvarende havner i et rykkerflow,” indleder Kim Konstantin Sølbeck, Nordic Head of e-Boks Solutions.

Forglemmelserne er først og fremmest dyre for afsendervirksomhederne. Det koster nemlig typisk mellem 75 og 100 kroner – i nogle tilfælde endda helt op til 200 kroner – at udsende en rykker og opkræve rykkergebyrer, som alligevel ofte må eftergives. De manglende betalinger tærer på likviditeten. Men endnu værre er det, at det slider på relationen mellem virksomhed og kunde, fordi kunden bliver utilfreds med at blive rykket. Erfaringen viser, at ca. 30 procent af alle kunder i rykkerflow ringer til virksomhederne – og det er typisk sure og negative opkald, der kommer ind. Alt i alt taber både virksomheden og kunden på den manglende betaling.

74 procent af brugerne har sagt, at de finder det attraktivt eller meget attraktivt at kunne betale deres regninger direkte i e-Boks.
Kim Konstantin Sølbeck, Nordic Head of e-Boks Solutions

Notifikationer hjælper

Det er derfor ikke overraskende, at mange virksomheder har reageret positivt på e-Boks Betaling, som giver brugerne mulighed for at betale eller tilmelde regninger til betaling direkte fra e-Boks. Desuden giver betalingsløsningen mulighed for at sende påmindelser til kunderne, når betalingsdatoen nærmer sig. Gevinsten for begge partner er, at kunden får lettere ved at få betalt regningen til tiden og undgår dermed at modtage en rykker. Men Kim Konstantin Sølbeck har også lagt vægt på at få afdækket brugernes input, så der er konkrete tal på deres ønsker og forventninger.

”Vores undersøgelser blandt slutbrugerne viser, at de i høj grad efterspørger, at det skal være let at modtage og betale regninger. 74 procent af brugerne har sagt, at de finder det attraktivt eller meget attraktivt at kunne betale deres regninger direkte i e-Boks. Hele 82 procent mener, at det vil hjælpe dem med at betale deres regninger til tiden, hvis de modtager notifikationer om regninger og betalingsfrister enten via e-mail eller SMS. De tal er et meget klart signal om den opgave, vi løser,” siger han.

”Løsningen vil ikke flytte på dårlige betalere, som af en eller flere grunde ikke kan eller vil betale. Men det er heldigvis et fåtal. Langt de fleste slutkunder har en interesse i at betale til tiden, men vi gør noget forkert i dag, når så mange, som både evner og har viljen til at betale, ikke får det gjort. Det er der en løsning på nu,” slutter Kim Konstantin Sølbeck.

 

En virksomhed kan, udover at sende til private slutbrugere, også sende regninger til andre virksomheder gennem e-Boks’ løsning.

 

Læs mere om e-Boks Betaling her eller deltag på vores gratis webinar.