Sikker digital dialog

 

Dialog i e-Boks, som lever op til GDPR

Med Sikker digital dialog i e-Boks er din virksomhed eller myndighed sikret GDPR-compliance, da dialogen mellem afsender og modtager foregår i én og samme kanal, hvor der er styr på de følsomme persondata.

I e-Boks kan din virksomhed eller myndighed - ud over at distribuere dokumenter - også gøre det muligt for jeres kunder eller borgere at kontakte jer og at svare på dokumenter modtaget i e-Boks.

Dermed skabes en sikker kanal for kommunikation med følsomt indhold, som fx persondata, CPR-numre eller lignende, ligesom svar kan hentes direkte ind i jeres forretningssystemer.

 

Tryghed i kommunikationen 

Ifølge en undersøgelse blandt e-Boks brugere, som e-Boks står bag, foretrækker 88 procent af brugerne at kunne svare direkte i e-Boks på en henvendelse fra for eksempel deres kommune eller forsikringsselskab.

Med Sikker digital dialog kan jeres kunder eller borgere sende svar og vedhæfte dokumentation til deres svar, så disse fortrolige oplysninger også bliver i samme tråd og på samme sikre måde i forhold til GDPR. Ligeledes understøtter løsningen mulighed for, at en borger, der fx gerne vil i kontakt med en speciel afdeling i deres kommune, kan starte dialogen på eget initiativ.  

 

Brug formularer til besvarelse 

Endnu en væsentlig fordel ved Sikker digital dialog er muligheden for at benytte en formular til besvarelse direkte i e-Boks. 95 procent af brugerne svarer, at de finder det attraktivt at kunne udfylde og returnere en formular, som fx en samtykkeerklæring direkte i e-Boks frem for at skulle printe den, udfylde den og derefter scanne den og sende den retur. 

 

Integrerbart system 

Løsningen giver samtidig mulighed for at oprette en eller flere e-Boks mail-postkasser i din virksomhed, hvilket gør kommunikationen lettere at styre – fx en postkasse til kundeservice og én til ansøgninger. Det sikrer blandt andet, at kommunikation rammer de rette kontaktpunkter i virksomheden, og at håndteringen af svar og sagsbehandlingen effektiviseres.  

 

Fordele for afsendere:

    • Kunderne får mulighed for at svare virksomhed eller myndighed direkte i e-Boks
    • Tryghed ved brug af e-Boks til forsendelse af personlig information (GDPR compliance)
    • Tidsbesparende sagsbehandling
    • Hele dialogen bliver på samme sikre platform og kunden får et bedre overblik – da alle vigtige dokumenter er samlet ét sted 

 

Få flere detaljer om Sikker digital dialog via e-Boks i produktarket eller deltag på Webinar om sikker digital dialog