Som en af de første offentlige styrelser i Danmark har Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) siden december 2009 sendt digital post til borgerne via e-Boks.

Det betyder, at studerende landet over modtager deres årlige opgørelse over den tildelte uddannelsesstøtte via e-Boks. Derudover modtager de studerende også besked via e-Boks, hvis deres SU-forhold ændres i årets løb.

Den digitale omstillingsproces

For VUS er overgangen til digital forsendelse af støttemeddelelser et naturligt skridt i den digitale omstillingsproces, som den offentlige sektor gennemgår i disse år.

Digitaliseringen er helt naturlig

- Der er generelt en stor omstillingsparathed hos de studerende, og de finder det helt naturligt at anvende de muligheder, som digitaliseringen fører med sig. Derfor er vi også glade for at kunne sikre dem en højere grad af fleksibilitet og bedre overblik ved at sende støttemeddelelserne via e-Boks. Løsningen er fremtidssikret og lever op til nutidens krav til moderne kommunikation samtidig med, at den er billigere, siger styrelseschef Lars Mortensen.

Godt forberedt

Aftalen med e-Boks medfører, at VUS er godt forberedt til udbredelsen af den fælles-offentlige digitale dokumentboks, der skal digitalisere kommunikationen mellem det offentlige, borgerne og virksomhederne. I løbet af 2012 skal alle myndigheder kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem denne ene, sikre kanal.

Ingen gammeldags rudekuverter

- Vi er glade for at kunne digitalisere kommunikationen med de studerende som en af de første offentlige myndigheder. Nu får SU-modtagerne digital post fra os i stedet for at skulle kæmpe med gammeldags rudekuverter og holde styr på voksende papirstakke. Det minimerer risikoen for fejl i korrespondancen mellem os og de studerende, og løsningen gør på den måde livet lettere for begge parter, siger Lars Mortensen.