PenSam Forsikrings kunder foretager mellem 1.000 til 1.500 signeringer i e-Boks hver måned. Digitale underskrifter bliver først og fremmest brugt i forbindelse med salg af forsikringer til nye kunder, der nu modtager tilbud og policer fra sælgerne direkte i deres e-Boks. Her kan kunden underskrive og dermed acceptere tilbuddet.

PenSam Forsikring er også begyndt at bruge signering i e-Boks til at indhente samtykke i personskade-sager, hvilket har reduceret behandlingstiden væsentligt modsat før, hvor dokumenterne skulle sendes som fysisk post.

"Vi er godt tilfredse med e-Boks’ signeringsløsning – den fungerer, som den skal, og produktet har indfriet vores forventninger", siger Birger Erich Ringstoft, forretningsdirektør i PenSam Forsikring.

Da GDPR lå for døren, skulle virksomheden til at kommunikere via sikre kanaler:

"Før foregik accepten via mail og nogle gange via post. Ved at bruge digitale underskrifter i e-Boks har vi fået en sikker kommunikation og en bedre struktur i vores arbejde. Når kunden signerer, ryger det automatisk tilbage i forsikringssystemet. Førhen skulle sælgerne selv ind og manuelt bekræfte i systemet", forklarer Birger Erich Ringstoft og fortsætter:

"Nu risikerer vi ikke menneskelige fejl i samme omfang, og det giver os et bedre arbejdsflow, at kundernes accept af tilbuddene automatisk havner i systemet"

For PenSam Forsikrings vedkommende handler det især om beskyttelse af et eventuelt fagforeningsmedlemsskab, hvilket er en ekstra følsom oplysning, der gør, at tilbud ikke kan sendes på mail.

Kontakt e-Boks her til en uforpligtende snak om jeres muligheder.