Lønmodtagernes Dyrtidsfond fik 200.000 tilmeldinger til e-Boks på seks uger, da Fonden tilbød sine medlemmer at modtage pensionsoversigten i e-Boks. En fjerdedel af de omkring 860.000 medlemmer takkede ja, hvilket allerede det første år har givet en besparelse på mere end en million kroner.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD, havde igennem længere tid overvejet at bruge e-Boks, når de skulle udsende pensionsoversigter til deres medlemmer. Indførelsen af NemID gjorde udfaldet. Resultat udeblev da heller ikke, idet næsten 30 procent af de medlemmer, der i e-Boks fik tilbudt at modtage pensionsoversigten fra LB, tog positivt mod tilbuddet. Det svarer til ca. 200.000 medlemmer.

Brugen af Venteregister

At det så hurtigt lykkedes at få så mange medlemmer i LD til at tilmelde sig, skyldes brugen af e-Boks Venteregister.

- Når medlemmerne åbnede deres e-Boks, blev de via en pop-up tilbudt at modtage post fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond i e-Boks. Brugen af Venteregister betød, at hvor vi normalt havde ca. 1.000 medlemmer, der valgte at modtage post fra LD i e-Boks, så fik vi på knapt to måneder ca. 200.000 nye tilmeldinger, siger Gitte Shaughnessy.

Godt for økonomien - og for miljøet

e-Boks har ikke kun været en økonomisk gevinst for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, digitaliseringen har også gavnet miljøet.

- Det er klart det miljømæssige aspekt og den økonomiske fordel, der vejer tungest for os. Som medlemsorganisation har vi pligt til at holde administrationsomkostningerne så lave som muligt. Her kan vi gøre det samtidig med, at vi sparer brugen af enorme mængder af papir, siger specialrådgiver Gitte Shaughnessy fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Hurtig levering

Selv om den økonomiske fordel vejer tungt for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, betyder det også meget for virksomheden, at ’posten’ kommer hurtigt frem med e-Boks.

- Fra brevet bliver dannet, til modtageren har det, går der kun en dags tid. Og når vi gør os umage med at besvare medlemmerne hurtigt, vil vi også gerne have, at de modtager svaret hurtigt, fortæller Gitte Shaughnessy.

I år lægger LD også årsopgørelsen til den sidste gruppe af medlemmer i Venteregister og håber på samme respons som sidste år.