Dansk Arbejdsgiverforening benytter som den første private aktør e-Boks til sikker tovejskommunikation mellem sine medlemsvirksomheder og disses medarbejdere. Det sker i forbindelse med kommunikationen om feriepenge.

- Tidligere skete al dokumentation og anmodning om udbetaling af feriepenge på trykte formularer, der blev sendt frem og tilbage med den almindelige brevpost. Men fremover sparer vores medlemsvirksomheder meget administration, fordi håndteringen af feriekortet i e-Boks foregår i en automatisk proces, fortæller chefkonsulent Anne-Lise Heidelberg fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Mulighed for svar fra kunder eller medarbejdere

Tovejskommunikationen betyder, at der ikke kun kan sendes post til fx medarbejdere eller kunder via e-Boks, men at modtagerne også har mulighed for at svare på henvendelsen.

Kommunikation gennem e-Boks

Konkret bruger Dansk Arbejdsgiverforening tovejskommunikation overfor medarbejdere, der er eller har været ansat i en medlemsvirksomhed. Lønmodtagerne modtager deres feriekort i e-Boks. Når medarbejderen trykker besvar, skal de udfylde informationer om antal feriedage og tidspunkt for ferie. Disse oplysninger sendes til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister, hvorfra medlemsvirksomheden kan hente dem direkte ind i lønsystemet. Herefter udbetales feriepengene automatisk, og lønsystemet sørger for at udstede et restferiekort, der lægges i medarbejderens e-Boks.

Alt samlet - helt enkelt

En proces, der gør udbetalingen af feriepenge nem for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Og tilmed hindrer de problemer, der tidligere har fundet sted, i forbindelse med at feriekort blev væk, betalingsstandsninger i virksomheder o.l.

Også til fortrolige oplysninger

- Tovejskommunikationen er oplagt at anvende i alle de tilfælde, hvor kommunikationen med kunder eller medlemmer indeholder følsomme oplysninger, der ikke er egnet til mail. Det kan fx være korrespondancer, der omfatter cpr-nummer, oplysning om indkomst, helbredstilstand eller lignende, siger Erik Abildgaard Knudsen, Product Director i e-Boks.