For ATP er det altafgørende at holde omkostningerne i bund, så danskerne kan få mest muligt ud af deres opsparede pensionskroner.

ATP forvalter pensionsmidler for 4,4 mio. danskere, og øget digitalisering er med til løbende at sikre verdens laveste administrationsomkostninger i pensionsbranchen.

ATP sparer 5 mio. kroner om året

Den årlige besparelse ved brug af e-Boks overstiger DKK 5 mio.

- Vi vil gerne være med til at drive digitaliseringen af Danmark, fordi det reducerer vores distributionsudgifter og øger servicegraden over for vores kunder. Derfor har e-Boks også altid været et naturligt valg for ATP, siger marketingchef Anders Schmidt Hansen.

Mere og mere digitale kunder

- Når kunderne tilmelder sig e-Boks – og det har mere end en tredjedel af vores indbetalende kunder gjort – så øges deres digitale parathed med tiden. Det reducerer vores omkostninger yderligere, fordi kunderne i højere grad benytter sig af vores øvrige digitale selvbetjeningstilbud, fortsætter Anders Schmidt Hansen.

Samarbejde siden 2001

Samarbejdet mellem ATP og e-Boks blev indledt umiddelbart efter etableringen af e-Boks i 2001, og siden da har de to virksomheder udviklet et regulært partnerskab - bl.a. om udvikling af kampagner, som har sikret en konstant stigende andel af ATP-kunder, der har valgt at modtage deres årlige pensionsoversigter via e-Boks.

1,2 mio. modtager opgørelser via e-Boks

- Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med e-Boks, og det samme gør sig gældende blandt vores kunder. Tallene taler deres eget tydelige sprog, da 1,2 mio. ud af de 3,4 mio. kunder, som modtager pensionsoversigt fra ATP, har valgt at modtage deres opgørelser via e-Boks. siger Anders Schmidt Hansen.