Sikker digital dialog med kunder og samarbejdspartnere kan være en udfordring for virksomheder. Traditionel e-mail er ikke sikkert - hverken på indhold eller levering - og det er ofte tidskrævende at behandle e-mails enkeltvis.

Dialog i e-Boks, som lever op til GDPR
Med e-Boks kan din virksomhed - ud over at distribuere dokumenter - også gøre det muligt for virksomhedens kunder at kontakte jer og at svare på dokumenter modtaget i e-Boks. Dermed skabes en sikker kanal for kommunikation med følsomt indhold, som fx persondata, CPR-numre eller lignende, ligesom svar kan hentes direkte ind i virksomhedens forretningssystemer.

Leveringssikkerhed
e-Boks muliggør sikker digital dialog, hvilket garanterer 100 % leveringssikkerhed. Samtidig opretholdes fortroligheden mellem parterne i det afsendte og modtagne. Derfor er e-Boks ideel til at fremsende og modtage fx bindende kontrakter forud for aftaleindgåelse samt måleraflæsninger eller sagsbehandlingskorrespondance.

Integrerbare svar
Muligheden for at definere en eller flere postkasser for din virksomhed gør kommunikationen lettere at styre. Det sikrer blandt andet, at kommunikation rammer de rette kontaktpunkter i virksomheden, og at håndteringen af svar og sagsbehandlingen effektiviseres.

Fordele for afsendere:

  • Mulighed for sikker digital dialog med kunder
  • Autentifikation, integritet og fortrolighed sikret i korrespondancen
  • GDPR Compliant
  • Optimering af processer gennem integration med egne systemer og tilknytning af metadata
  • Tidsbesparende sagsbehandling 

Få flere detaljer om Sikker digital dialog via e-Boks i produktarket