De fleste kunderelationer bygger på aftaler eller kontrakter. Kontrakter er fundamentet for mange organisationers virke, men de er også besværlige og administrativt tunge at håndtere, fordi de skal sendes fysisk rundt mellem parterne for at blive underskrevet. Arbejdsgangene omkring kontraktindgåelse er derfor ofte komplicerede og kræver mange ressourcer i sagsbehandlingen.

Gør underskrifterne digitale - spar penge og lev op til GDPR
Digitale underskrifter i e-Boks sikrer et effektivt kommunikationsflow. Din organisation sparer ikke alene penge på porto. I frigør også betydelige ressourcer, som tidligere var bundet i administrative procedurer. Sagsbehandlingen bliver langt hurtigere, og I kan indhente underskrifter på alle tidspunkter af døgnet. Desuden foregår underskrivningen i én og samme kanal, hvor der er styr på de følsomme persondata.

Norske erfaringer viser, at digitaliseringen af underskrifter nedbringer sagsbehandlingstiden fra 17 til blot 1-2 arbejdsdage.


Få effektive arbejdsgange i forbindelse med f.eks.:

 • Låneaftaler
 • Leverandøraftaler
 • Ansættelseskontrakter
 • Lejekontrakter

 

Plug 'n' Play
For at blive klar til at bruge digital underskrift i e-Boks skal din organisation tilrettelægge de interne administrative processer for underskrift af dokumenter, så de passer til det nye flow. Hvis I allerede leverer dokumenter til e-Boks, er snitfladerne etableret, hvilket næsten gør digital underskrift af dokumenter i e-Boks til en plug ’n play løsning, der er hurtig at komme i gang med.

Fordele for afsender:

 • Besparelse på forsendelse på mere end 80 % i forhold til fysisk post
 • Markant effektivisering af administrative procedurer
 • Hurtig responstid og sikkerhed for levering til underskriver
 • Forbedret kundeservice og kundeoplevelse
 • Mulighed for arkiv til afsenders kopi af underskrevne dokumenter
 • Minimal integrationsopgave
 • GDPR Compliant
 • Læs mere om digital underskrift i produktarket