Fokus på forbedret kommunikation mellem afsender og slutbruger

e-Boks Business Intelligence er en tjeneste, som kan hjælpe afsender til en øget forståelse af de aktiviteter og mønstre, der viser sig under brugen af e-Boks. Ved at bruge denne tjeneste får afsender adgang til en lang række data, som e-Boks indsamler angående brugeradfærd og brugermønstre. Visningen af data, som afsender får adgang til, kan tilpasses efter behov. Resultaterne kan vises enten i et overbliksbillede (dashboard) eller udarbejdet som en rapport. Fælles er at afsender hurtigt kan danne sig et overblik over vigtige oplysninger.

Afsender kan for eksempel få vist data som indeholder oplysninger om, hvor lang tid der går fra modtagelse af dokument til slutbrugeren faktisk åbner og læser det afsendte dokument, hvilke dokumenter der åbnes, samt hvilke dage man bedst rammer sine kunder på.

Med e-Boks Business Intelligence får man som afsender øget indsigt i brugeradfærd og interaktion på e-Boks platformen, der kan bruges til at optimere forskellige processer som f.eks. at få en forbedret kommunikation til slutbrugerne.

e-Boks Business Intelligence er baseret på Microsoft Power BI. e-Boks sørger for at afsender får alle nødvendige adgangsrettigheder til dette værktøj. Afsender kan tilgå slutbruger data enten fra en browser eller via en Power BI app, der er installeret på en smartphone eller tablet. Data er kun omhandlende egne kunder og er altid fuld anonymiseret.

Afsenderfordele

  • Analyseresultater af slutbrugeradfærd vist i et brugervenligt format
  • Forbedrede processer for planlægning, evaluering og overvågning af brugeradfærd

Læs mere om e-Boks Business Intelligence via e-Boks i dette produktarket.