Sådan sikrer I rettidig betaling af regninger med e-Boks Betaling

e-Boks Betaling er en online service, som giver nem og sikker adgang til at betale regninger og fakturaer direkte i e-Boks. Løsningen giver også mulighed for tilkøb af en notifikationsservice, der har til formål at fortælle slutbrugeren om regninger og fakturaer, der står til snarlig betaling. Notifikationsservicen kan bidrage til at undgå for sent betalte regninger og fakturaer. For afsender betyder det blandt andet en besparelse på behandling af for sent indbetalte regninger. For yderligere at lette betalingssituationen kan slutbruger tilmelde sig automatisk betaling af fremtidige og tilbagevendende fakturaer.

Sikkerhed er i højsædet hos e-Boks og e-Boks Betaling er lige så sikker som at betale via den eksisterende netbankservice, der udbydes af de danske banker. e-Boks samarbejder med en lang række troværdige udbydere af betalingstjenester for at sikre det bedste resultat.

Afsender starter betalingsprocessen ved at klargøre fakturaen med alle nødvendige debitoroplysninger (navn, beløbsstørrelse, rettidig betalingsdato, mv.), så slutbruger kan foretage den nødvendige betaling, samt muligvis tilmelde sig den automatiske betaling af tilbagevendende fakturaer.

Det er afsender, som beslutter hvilke betalingsformer, der skal understøttes og præsenteres for slutbrugerne i e-Boks. Betalingsformerne er Betalingsservice fra Nets samt kortbetaling via DIBS.

Betalingen af regninger og fakturaer foregår direkte i e-Boks.

Afsenderfordele

  • Flere online indbetalinger
    Ved at benytte e-Boks Betaling kan slutbruger samle alt på ét sted, eftersom fakturaer kan læses, betales samt arkiveres i e-Boks.
  • Flere indbetalinger kan ske til tiden
    Ved at benytte notifikationsservicen med e-Boks Betaling bliver slutbruger informeret om fakturaer i god tid før de skal betales. Afsender kan derved nedbringe omkostningerne ved udsendelse af rykkere ved for sent indbetalte beløb. 
  • Når slutbruger tilmelder sig den automatiske betaling af tilbagevendende faktuarer, nedbringes risikoen for ikke-betalte eller for sent indbetalte fakturaer og på samme tid øges sikkerheden for betalingen.

Læs mere om e-Boks Betaling i dette produktarket.