Som afsender har det naturligvis stor betydning, om modtagerne af dokumenterne er tilfredse. Dét er de.

Der er mange gode grunde til at blive knyttet til e-Boks som afsender. En af dem er de mange tilfredse brugere. 86 % er generelt tilfredse og hver dag kommer 1.300 nye brugere til.

Flere vil have mere
Over halvdelen af de 10.000 brugere, der deltog i e-Boks’ seneste brugerundersøgelse, ønsker sig mere post i e-Boks. Og 77 % er enige i, at det er en stor fordel at have alt post fra private og offentlige afsendere samlet i e-Boks. e-Boks-brugernes ambassadørgrad er så høj, at hver 8. vil anbefale e-Boks til venner og familie.