Siden starten i 2001 har historien om e-Boks kun bevæget sig én vej: Frem. Den unikke kompetence inden for digital håndtering af dokumenter på en effektiv og sikker måde har medført 10 mio. brugere. Det har givet e-Boks en bred erfaring med brugere i en lang række lande.

e-Boks har aktiviteter i flere europæiske lande, hvor vores effektive og sikre arkivløsning servicerer flere end 12 mio. europæere. e-Boks-løsningerne er i flere lande drevet som portalløsninger, hvilket betyder, at brugerne bevæger sig i fx deres netbanks vante univers, men at den underliggende infrastruktur og håndtering af dokumenter udføres af e-Boks.

I 2010 åbnede e-Boks kontor i Norge. En brandet e-Boks-løsning så dagens lys i begyndelsen af 2012. Siden har en lang række af norske virksomheder samt den norske stat valgt at bruge e-Boks som deres digitale distributør. I 2015 åbnede e-Boks kontor i Sverige og lancerede e-Boks.se. Med åbningen i Sverige er e-Boks nu repræsenativ i hele Norden og selskaber med aktiviteter i Skandinavien vil med fordel kunne samle og digitalisere hele deres kundekommunikation i e-Boks’ effektive og sikre løsning.

Ét og samme sikre sted
På skandinavisk plan er der er i dag over 30.0000 offentlige og private afsendere, der har tilfredse modtagere af over 368 mio. dokumenter afsendt i løbet af 2016. Det store antal af sendte dokumenter er både til glæde for modtagerne, der har alle deres digitale dokumenter samlet et enkelt sted, og for afsenderne, der sparer store summer på håndtering og forsendelse.